Δεν χρειάζεται να συστηθούμε!

Στελέχη με μακρά εμπειρία από το διαφημιστικό χώρο και από το χώρο των ΜΜΕ απαρτίζουν την ομάδα της ADCoNect.

H εμπειρία μας σε όλο το φάσμα των διαφημιστικών υπηρεσιών καθιστά την ομάδα μας πλήρη και αποτελεσματική.

Γνωρίζουμε την αγορά και δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά για πάνω από 20 χρόνια με μεγάλα brands στο χαρτοφυλάκιο μας.

Ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί μπορούμε  να ανταποκριθούμε με επιτυχία στα ζητούμενα της σύγχρονης αγοράς, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος και τα σύγχρονα εργαλεία που απαιτεί η αγορά του σήμερα.

Ενώνουμε  τις δικές μας δυνάμεις με τα δικά σας θέλω και τις δικές σας ανάγκες και είναι βέβαιο πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα διαφημιστικό αποτέλεσμα    που θα απαντά στον τελικό καταναλωτή και στις ανάγκες τις αγοράς.

Εσείς απλώς μας εμπιστεύεστε!

Διαθέτουμε όλα τα εργαλεία και εκείνες τις συνεργασίες που θα εξασφαλίζουν για εσάς ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό διαφημιστικό προϊόν.

Η ΑDCoNect  έχει εμπειρία στην προβολή και επικοινωνία brands που σχετίζονται με όλο το εύρος της αγοράς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Με γνώμονα τον   επαγγελματισμό, τη συνέπεια,  τη δικτύωση και τη γνώση μπορούμε μαζί να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την επικοινωνιακή σας στρατηγική.